Page wall post by Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina

Bl-Għajnuna t'Alla l-Patrijiet Franġiskani qed issibu bosta għajnuna fit-tindif tal-Knisja mit-tiġrif tas-saqaf, jonqos bosta xogħol kbir x'jsir u dan jirrikjedi bosta għajnuna, flus u materjal. Għalhekk aħna ningħaqdu magħhom u nappellaw lil pubbliku biex kemm jista' jkun inkomplu naħdmu id f'id biex ninġbru l-fondi meħtieġa u nitolbu l-għajnuna tal-Qaddisin tagħna Ommna Marija, San Ġużepp, San Franġisk u San Pawl. (71 likes)