Photo: Timeline Photos

Il-Ġimgħa 14 t’April Jum it-Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt ta’ Sidna Ġesù Kristu – Ġimgħa l-Kbira 8:00am Uffiċċju tal-Qari u Kant tat-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum. 12:00pm Tingħalaq il-Knisja. 2:30pm Talb tal-Via Sagra. 3:00pm Ċelebrazzjoni Solenni tal-Passjoni:Qari tal-Kelma t’Alla, Adorazzjoni tas-Salib u tqassim tal-Ewkaristija. Wara ċ-ċelebrazzjoni tingħalaq il-Knisja. 5:30pm Purċissjoni tal-Passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu Organizzata mill-Arċik... (5 likes)

Photo: Timeline Photos

Il-Ħamis 13 t’April Jum it-Tifkira Solenni tal-Aħħar Ikla ta’ Sidna Ġesù Kristu – Ħamis ix-Xirka 7:00am Uffiċċju tal-Qari u Kant tat-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum. 6:30pm Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa Solenni. Fiha jsir r-rit tal-Ħasil tar-Riġlejn. Wara ċ-Ċelebrazzjoni, issir Purċissjoni bl-Ewkaristija għall-Altar tal-Adorazzjoni fis-Santwarju ta’ San Ġużepp. 8:30pm Isiru l-Viżti lill-Ewkaristija flimkien mal-Għaqda Mużikali l’Isle Adam. (7 likes)