Photo: Timeline Photos

Il-Ġimgħa 7 t’April Jum t-Tifkira ta’ Marija Addolorata Ċelebrazzjoni tal-Quddies: 6:30am, 7:30am, 9:00am (għat-tfal tal-Iskola) u 11:00am 5:00pm Talba tal-Via Sagra 5:30pm Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa. 6:15pm Purċissjoni tad-Duluri, organizzata mill-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp bis-sehem tal-Fratelli u l-Patrijiet Franġiskani. Ix-Xbieha tad-Duluri tkun merfugħa mill-Bandisti u mill-Membri tal-Kumitat tal-Għaqda Mużikali L’Isle Adam. Il-Purċissjoni tgħaddi mi... (3 likes)

Page wall post by Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina

Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina wrote on Darren Cauchi's wall: Avviz Il-Kummissjoni tal-Gimgha l-Kbira thabbar li s-Sur Darren Cauchi u s-Sinjorina Mary Muscat huma inkarigati mill-gbir tal-Albural b'risq il-Gimgha l-Kbira 2017, ghal kull donazzjoni trid tinghata rcevuta. Grazzi tal-kontribuzzjonijiet taghkom. (6 likes)

Page wall post by Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina

Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina wrote on Darren Cauchi's wall: Avviz Il-Kummissjoni tal-Gimgha l-Kbira thabbar li s-Sur Darren Cauchi u s-Sinjorina Mary Muscat huma inkarigati mill-gbir tal-Albural b'risq il-Gimgha l-Kbira 2017, ghal kull donazzjoni trid tinghata rcevuta. Grazzi tal-kontribuzzjonijiet taghkom. (4 likes)