Photo: Timeline Photos

Il-Ħamis 13 t’April Jum it-Tifkira Solenni tal-Aħħar Ikla ta’ Sidna Ġesù Kristu – Ħamis ix-Xirka 7:00am Uffiċċju tal-Qari u Kant tat-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum. 6:30pm Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa Solenni. Fiha jsir r-rit tal-Ħasil tar-Riġlejn. Wara ċ-Ċelebrazzjoni, issir Purċissjoni bl-Ewkaristija għall-Altar tal-Adorazzjoni fis-Santwarju ta’ San Ġużepp. 8:30pm Isiru l-Viżti lill-Ewkaristija flimkien mal-Għaqda Mużikali l’Isle Adam. (7 likes)

Photo: Timeline Photos

Xandira diretta tal-Purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira Bi pjacir inhabbru li l-Purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira taghna r-Rabtin li tohrog mill-Knisja Ta' Giezu tar #Rabat, u li tkun organizzata mill-Arcikonfraternita' ta' San Guzepp ser tkun imxandra b'mod dirett fuq Smash TV u RTK Radio. #leqdempurcissjoni #gimghalkbira #tagiezurabat (35 likes)

Photo: Timeline Photos

Xandira diretta tal-Purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira Bi pjacir inhabbru li l-Purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira taghna r-Rabtin li tohrog mill-Knisja Ta' Giezu tar #Rabat, u li tkun organizzata mill-Arcikonfraternita' ta' San Guzepp ser tkun imxandra b'mod dirett fuq Smash TV u RTK Radio. #leqdempurcissjoni #gimghalkbira #tagiezurabat (31 likes)