Santa antika li tmur lura fis-seklu 20. Ftit wara li tħaffret in-niċċa ta' San Ġ…

Santa antika li tmur lura fis-seklu 20. Ftit wara li tħaffret in-niċċa ta' San Ġużepp Inkurunat dak iż-żmien kien għadu mhux Inkurunat. Hemm ħafna dettali x'wieħed jista' jikkumenta. Il-Malti antik miktub. Il-ħġieġ tan-niċeċ li biċ-ċombijiet (kaxxi kaxxi), kienu saru ħġieġa waħda fil-bidu tas-snien 70 mill-imgħallem Pawlu Muscat (Ta' Paroli). Il-Gandelabrli (kopja fidila fuq Gandelabrli Venezjani) li kienu joħorġu mall-Munument fil-purċissjoni tal-Ġimgħa il-Kbira. Interessanti huma il-brazzi li huma imdendla miċ-ċinta li kienu jinxtelu bid-dawl. Dawn saru tnejn bi prova ghaliex oriġinaljament l-idea kienet li isiru għal kull kappella tal-knisja (16 b'kollox) biex jintramaw fil-festa ta' San Ġużepp. Għadom għandna pero għandhom bżonn restawr kbir speċjalment fis-sistema tad-dawl.


Ritratti mill-Arkivju
Posted in Uncategorized

KONT TAF? Li din l-istatwa ta' San Ġużepp inħadmet f'nofs is-seklu 17 għall-Kis…

KONT TAF?

Li din l-istatwa ta' San Ġużepp inħadmet f'nofs is-seklu 17 għall-Kisja tal-Madonna tal-Karmnu tal-Belt Valletta,

L-Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp xtrat din l-istatwa mingħand l-Fratellanza ta' San Ġużepp tal-Belt Valletta li tinsab fil-Knisja Karmelitana fis-sena 1700.

Ta' kull sena nhar id-19 ta' Marzu din il-vara kienet tinħareġ proċessjonali sas-sena l-1890 meta inġiebet l-istatwa preżenti.

Fis-sena 1890 din l-istatwa ġiet mgħotija lil Komunita' tal-Patrijiet Franġiskani u illum l-ġurnata tinsab fis-Sagristija tal-Istess Knisja.


125 Sena Fostna 1890-2015
Posted in Uncategorized

Jum it-Tifkira tal-Fratelli u l-Konsorelli Mejtin Nhar l-Erbgħa 12 ta’ Novembr…

Jum it-Tifkira tal-Fratelli u l-Konsorelli Mejtin

Nhar l-Erbgħa 12 ta’ Novembru, l-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp se tfakkar il-Fratelli u l-Konsorelli Mejtin Membri tagħħa; b’Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa Konċelebrata bl-Għasar Kantat fis-6:00pm b’suffraġju għar-ruħhom fis-Santwarju Nazzjonali ta’ San Ġużepp Inkurunat fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù tal-Patrijiet Franġiskani. Din il-Quddiesa se tiġi mmexxija mir-Rev. Gwardjan Patri Stephen Magro O.F.M., Direttur Spiritwali tal-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp, bis-sehem tal-Kor San Franġisk t'Assisi. Fejn wara jsir ukoll it-teberik tal-fdalijiet tal-Fratelli u Konsorelli Mejtin fil-Kannirja li tinsab taħt l-istess Santwarju.


Posted in Uncategorized

Jum it-Tifkira ta' dawk li sfaw vittmi tal-Gwerra Nhar il-Ħadd 9 ta’ Novembru,…

Jum it-Tifkira ta' dawk li sfaw vittmi tal-Gwerra

Nhar il-Ħadd 9 ta’ Novembru, huwa Jum it-Tifkira ta’ dawk kollha li sfaw vittmi minħabba t-Tieni Gwerra Dinjija. Għalhekk dak in-nhar l-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp kif għamelt fis-snin li għaddew se tfakkar dawk il-Vittmi Rabtin li mietu matul din il-Gwerra. B’ċelebrazzjoni tal-Quddiesa b’suffraġju għar-ruħ dawn il-Vittmi fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù tal-Patrijiet Franġiskani fl-9.45 a.m. immexxi mir-Rev. Gwardjan Patri Stephen Magro O.F.M., bis-sehem tal-Kor San Franġisk t'Assisi u wara se tagħmel Korteo li se jiġi mexxi mil-Girl Guides tar-Rabat minn quddiem l-istess knisja għall-quddiem il-Monument li jfakkar dawn il-Vittmi fi Ġnien Haword. Fejn quddiem l-istess Monument issir Ċelebrazzjoni ta’ Tifkira u wara jitqgħedu bukketti tal-fjuri f’riġlejn l-istess Monument mis-Sindki tar-Rabat, tal-Imdina u tal-Imtarfa, mir-rappreżentati tal-Għaqdiet Reliġjużi u Soċjali Rabtin u mill-qraba tal-Vittmi.


Posted in Uncategorized

L-Ewwel Erbgħa tax-Xahar Nhar l-Erbgħa 5 ta’ Novembru, hija l-Ewwel Erbgħa tax…

L-Ewwel Erbgħa tax-Xahar

Nhar l-Erbgħa 5 ta’ Novembru, hija l-Ewwel Erbgħa tax-xahar ta’ Novembru – ġurnata li niddedikawha lil San Ġużepp. Għalhekk dak in-nhar fis-Santwarju Nazjonali ta’ San Ġużepp Inkurunat, fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù tal-Patrijiet Franġiskani, fil-5.30 p.m. Adorazzjoni quddiem Ġesù espost fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Fejn jingħad ir-Rużarju, Talba lil San Ġużepp u tingħata l-Barka Sagramentali. Fis-6.00 p.m. Quddiesa fejn fiha jsir Katekeżi.


Posted in Uncategorized

Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina's Facebook Wall 2014-10-20 15:50:19


I tre Sacri Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe
Dal Magistero di Giovanni Paolo II: "La salvezza del mondo è arrivata attraverso il cuore della Santa Famiglia". — with Nilce Maria Kupfer.
Il Sacro Cuore di Gesù,il Cuore Immacolato di Maria e il Cuore Castissimo di San Giuseppe.Uniti in Terra ed in Cielo.Qui il link del nostro blog, che vi invitiamo a visitare: http://itresacricuori.blogspot.it/
Posted in Uncategorized