Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina's Facebook Wall 2014-07-26 15:33:12


Maħżen tal-Armar 19 ta' Marzu tal-Festa ta' San Ġużepp
Mill-Maħżen tal-Armar 19 ta’ Marzu Għeżież, Bħalissa fil-maħżen tal-Armar 19 ta’ Marzu tar-Rabat qed issir ħidma kbira b’risq il-Festa Għażiża għalina r-Rabtin tal-Kbir Ġlorjuż Patrijarka San Ġużepp Patrun tal-Knisja Universali. Din il-ħidma qed issir grazzi għall-Fratelli fi ħdan l-Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp. Pilandri u Trofej Triq San Pawl Matul l-aħħar tlett snin ingħata bidu għar-restawr tal-Pilandri u Trofej li jintramaw fi Triq San Pawl. Matul din is-Sena qed issir ix-xogħol fuq tlett Pilandri oħra mis-Sur Joseph Falzon. Ix-xogħol fuq il-ġarra tal-Pilandri qed jintkompla mis-Sur Twanny Muscat. Is-Sur Michael Agius qed ikompli ix-xogħol fuq il-forma tat-Trofej li bħalissa wasal fil-fażi finali dik li jaħdem il-lastiku minħabba l-fibre. Is-Sinjuri Kevin Galea u Felix Galea qedgħin jaħdmu fuq is-suklatura ġdida li ser ikollhom bżonn dawn it-trofej. Restawr ta’ Statwi Kif rajna fl-aħħar sena din is-sena ukoll qed jintkompla r-restawr tal-Istatwi. Matul l-aħħar xhur is-Sur Michael Agius ħadem fuq l-Istatwa tal-Profeta Ġermija. Din l-istatwa kellha bżonn ta’ restawr kbir għalhekk is-Sur Agius ħadem bl-aktar mod professjonali biex l-istatwa reġgħet ħadet il-ħajja. Is-Sur Michael Agius flimkien mas-Sur Arthur Vassallo qed ikomplu jirrestawraw l-Anġli li jiġu armati fit-Triq San Ġużepp. Restawr tal-Ark Trijonfali Il-Ħames sena fuq ir-restawr tal-Ark Trijonfali li jintrama f’tart Triq San Pawl. Matul dan is-snin is-Sur Charles Dimech ħa ħsieb ir-restawr tant u tant bzonnjuż tal-Ark. Wasalna fl-aħħar ftit jekk Alla jrid għall-festa 2013 narawh kważi kollu lest. Din is-Sena tkompla ix-xogħol fuq l-Arkata ta’ naħa waħda fejn bl-ikbar dedikazzjoni inqalet l-ikultura kollha u sar injam ġdid. Matul il-ġimgħat li ġejjien ser issir analizi tal-kuluri li bihom ser jitlibbes dan l-Ark. Manutennzjoni fuq Fustuni tat-Toroq Is-Sur Joseph Muscat qed jieħu ħsieb il-fustuni li jintraw fit-toroq tagħna r-rabtin matul il-ġranet tal-festa. Bħalissa qed jieħu ħsieb il-Fustuni li jintramaw fi pjazza Saqqajja, Toroq Doni u Doni l-Qadima. Ħidma għas-Santwarju u l-Knisja Matul din is-Sena s-Sur Bernard Schembri s-Sagristan tas-Santwarju ħadem fuq l-Leġiji, Spallieri u Brazzi tal-Linef. Kruċetti tal-Arbli Ilha tinħass il-ħtieġa li jitkomplew l-Kruċetti tal-Arbli. Għalhekk is-Sur Adrian Żahra Moderatur tal-Festi Esterni ħa ħsieb li jkompli dan ix-xogħol fuq il-fibre taħt id-direzzjoni tas-Sur Charles Dimech. Ix-Xogħol taż-żebgħa ser issir mis-Sinjuri Dominic Chetcuti u Andrew Spiteri. Bandalori tal-Gran Mastri L-Għaqda Mużikali L’Isle Adam qed taħdem fuq sett bandalori ġodda tal-Gran Mastri li ser jintramaw fi Misraħ is-Saqqajja kemm fil-Festa ta’ San Ġużepp u kemm fl-Imnarja. Dawn il-Bandalori qedgħin issiru taħt id-disinn tas-Sur Dominic Chetcuti. Ix-Xogħol fuqhom qed issir mis-Sinjuri Neville Muscat, Adrian Żahra, Dominic Chetcuti, Andrew Spiteri, Jeremy Debono u Victor Grech. Il-Ħjata tagħhom qed issir mis-Sinjura Josephine (Jessie) Vassallo. Pavaljuni Triq il-Kbira Din hija r-raba’ sena ta’ ħidma fuq l-Pavaljuni li jkunu armati fi Triq il-Kbira. Sett pavaljuni ta’ tmienja li qedgħin issiru mis-Sinjuri Paul, Giovanni u Frances Cassar tal-Colomba Flag Makers tal-Belt Victoria Għawdex. Dan is-sett wasal fl-aħħar tnejn tiegħu li jekk Alla jrid narawhom lesti matul il-festa tas-Sena li ġejja. B’Hekk fir-Rabat ikollna l-Isbaħ sett pavaljuni li ġew imfaħħra minn kulħadd u bir-raġun. Ix-Xogħol fuq l-pumi sar mis-Sur Michael Agius kif ukoll l-induratura tagħhom qed issir mis-Sur Frans Vella. Il-lasti tagħhom li qed issiru ġodda ukoll grazzi għas-Sur Serafin Buhagair. Dan il-proġett huwa grazzi għal Rev. Patri Adrijian J. Cachia OFM. Għeluq Ma din il-lista ta’ persuni hemm bosta persuni oħra li jaħdmu mingħajr ma jidhru. Barra minhekk hemm persuni li jieħdu ħsieb jarmaw it-toroq u mhux imsemmi hawn fuq. Għalhekk minn qalbi nirringrazzja lil kulħadd tal-għajnuna kbira tiegħu. Għaliex kieku ma tkunx il-ħidma ta’ kulħadd la ssir ir-restawr u l-anqas l-armar. Kif qedgħin taraw f’dan l-artiklu tinduna mill-ewwel li ħidma hija waħda kontinwa’ u meħtieġa għaliex b’hekk biss inkomplu nsaħħu l-festa tal-Patrijarka San Ġużepp. L-għajnuna hija meħtieġa u bzonnjuża. Għalhekk dawk kollha li jixtiequ jgħatu l-għajnuna tagħhom merħba bihom. Hemm diversi modi ta’ għajnuna dik manwali u dik finanzarja biex insosnu dan kollha matul sena sħiħa ikollna bżonn eluf kbar ta’ Ewro għalhekk aħna nħallu f’din San Ġużepp u f’idejkom għeżież devoti ta’ San Ġużepp. Grazzi Viva San Ġużepp u l-Ġużeppini Adrian Żahra Moderatur tal-Festi Esterni.
Posted in Uncategorized

TAĦT IL-ĦARSIEN TA’ SAN ĠUŻEPP Velja ta’ Talb Biex infakkru il-125…

TAĦT IL-ĦARSIEN TA’ SAN ĠUŻEPP

Velja ta’ Talb

Biex infakkru il-125 Anniversaju tal-Enċiklika dwar San Ġużepp Quamquam Pluries tal-Papa Ljun XIII u l-25 Anniversarju tal-Eżortazzjoni Appostolika Redemptoris Custos dwar il-Missjoni ta’ San Ġużepp fil-ħajja ta’ Kristu u tal-Knisja tal-Papa San Ġwanni Pawlu II:

NHAR L-ERBGĦA 6 TA’ AWWISSU 2014
F’JUM L-EWWEL ERBGĦA TAX-XAHAR: JUM IDDEDIKAT LIL SAN ĠUŻEPP
Organizzata mill-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp tar-Rabat tal-Imdina, ħdejn is-Santwarju Nazzjonali ta’ San Ġużepp, fi Triq San Ġużepp – Rabat

Fis-7.00 p.m. Rużarju Meditat u Barka Sagramentali.

Fis-7.30 p.m. Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa mir-Rev. Patri Martin Coleiro O.F.M. u wara katekeżi mir-Rev. Patri Renald Lofreda O.Carm., Kappillan tal-Parroċċa tal-Fgura.

Fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni jsir il-bews tal-Bastun tal-istatwa ta’ San Ġużepp Inkurunat.

Jieħu sehem il-Kor Santa Klara tal-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù tar-Rabat flimkien mas-St. Martin’s Choir tal-Baħrija.

Wara ssir Bibita fil-bitħa tal-Każin tal-Banda L’Isle Adam.


Posted in Uncategorized

Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina's Facebook Wall 2014-07-22 19:38:29


Maħżen tal-Armar 19 ta' Marzu tal-Festa ta' San Ġużepp
Mill-Maħżen tal-Armar 19 ta’ Marzu Għeżież, Bħalissa fil-maħżen tal-Armar 19 ta’ Marzu tar-Rabat qed issir ħidma kbira b’risq il-Festa Għażiża għalina r-Rabtin tal-Kbir Ġlorjuż Patrijarka San Ġużepp Patrun tal-Knisja Universali. Din il-ħidma qed issir grazzi għall-Fratelli fi ħdan l-Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp. Pilandri u Trofej Triq San Pawl Matul l-aħħar tlett snin ingħata bidu għar-restawr tal-Pilandri u Trofej li jintramaw fi Triq San Pawl. Matul din is-Sena qed issir ix-xogħol fuq tlett Pilandri oħra mis-Sur Joseph Falzon. Ix-xogħol fuq il-ġarra tal-Pilandri qed jintkompla mis-Sur Twanny Muscat. Is-Sur Michael Agius qed ikompli ix-xogħol fuq il-forma tat-Trofej li bħalissa wasal fil-fażi finali dik li jaħdem il-lastiku minħabba l-fibre. Is-Sinjuri Kevin Galea u Felix Galea qedgħin jaħdmu fuq is-suklatura ġdida li ser ikollhom bżonn dawn it-trofej. Restawr ta’ Statwi Kif rajna fl-aħħar sena din is-sena ukoll qed jintkompla r-restawr tal-Istatwi. Matul l-aħħar xhur is-Sur Michael Agius ħadem fuq l-Istatwa tal-Profeta Ġermija. Din l-istatwa kellha bżonn ta’ restawr kbir għalhekk is-Sur Agius ħadem bl-aktar mod professjonali biex l-istatwa reġgħet ħadet il-ħajja. Is-Sur Michael Agius flimkien mas-Sur Arthur Vassallo qed ikomplu jirrestawraw l-Anġli li jiġu armati fit-Triq San Ġużepp. Restawr tal-Ark Trijonfali Il-Ħames sena fuq ir-restawr tal-Ark Trijonfali li jintrama f’tart Triq San Pawl. Matul dan is-snin is-Sur Charles Dimech ħa ħsieb ir-restawr tant u tant bzonnjuż tal-Ark. Wasalna fl-aħħar ftit jekk Alla jrid għall-festa 2013 narawh kważi kollu lest. Din is-Sena tkompla ix-xogħol fuq l-Arkata ta’ naħa waħda fejn bl-ikbar dedikazzjoni inqalet l-ikultura kollha u sar injam ġdid. Matul il-ġimgħat li ġejjien ser issir analizi tal-kuluri li bihom ser jitlibbes dan l-Ark. Manutennzjoni fuq Fustuni tat-Toroq Is-Sur Joseph Muscat qed jieħu ħsieb il-fustuni li jintraw fit-toroq tagħna r-rabtin matul il-ġranet tal-festa. Bħalissa qed jieħu ħsieb il-Fustuni li jintramaw fi pjazza Saqqajja, Toroq Doni u Doni l-Qadima. Ħidma għas-Santwarju u l-Knisja Matul din is-Sena s-Sur Bernard Schembri s-Sagristan tas-Santwarju ħadem fuq l-Leġiji, Spallieri u Brazzi tal-Linef. Kruċetti tal-Arbli Ilha tinħass il-ħtieġa li jitkomplew l-Kruċetti tal-Arbli. Għalhekk is-Sur Adrian Żahra Moderatur tal-Festi Esterni ħa ħsieb li jkompli dan ix-xogħol fuq il-fibre taħt id-direzzjoni tas-Sur Charles Dimech. Ix-Xogħol taż-żebgħa ser issir mis-Sinjuri Dominic Chetcuti u Andrew Spiteri. Bandalori tal-Gran Mastri L-Għaqda Mużikali L’Isle Adam qed taħdem fuq sett bandalori ġodda tal-Gran Mastri li ser jintramaw fi Misraħ is-Saqqajja kemm fil-Festa ta’ San Ġużepp u kemm fl-Imnarja. Dawn il-Bandalori qedgħin issiru taħt id-disinn tas-Sur Dominic Chetcuti. Ix-Xogħol fuqhom qed issir mis-Sinjuri Neville Muscat, Adrian Żahra, Dominic Chetcuti, Andrew Spiteri, Jeremy Debono u Victor Grech. Il-Ħjata tagħhom qed issir mis-Sinjura Josephine (Jessie) Vassallo. Pavaljuni Triq il-Kbira Din hija r-raba’ sena ta’ ħidma fuq l-Pavaljuni li jkunu armati fi Triq il-Kbira. Sett pavaljuni ta’ tmienja li qedgħin issiru mis-Sinjuri Paul, Giovanni u Frances Cassar tal-Colomba Flag Makers tal-Belt Victoria Għawdex. Dan is-sett wasal fl-aħħar tnejn tiegħu li jekk Alla jrid narawhom lesti matul il-festa tas-Sena li ġejja. B’Hekk fir-Rabat ikollna l-Isbaħ sett pavaljuni li ġew imfaħħra minn kulħadd u bir-raġun. Ix-Xogħol fuq l-pumi sar mis-Sur Michael Agius kif ukoll l-induratura tagħhom qed issir mis-Sur Frans Vella. Il-lasti tagħhom li qed issiru ġodda ukoll grazzi għas-Sur Serafin Buhagair. Dan il-proġett huwa grazzi għal Rev. Patri Adrijian J. Cachia OFM. Għeluq Ma din il-lista ta’ persuni hemm bosta persuni oħra li jaħdmu mingħajr ma jidhru. Barra minhekk hemm persuni li jieħdu ħsieb jarmaw it-toroq u mhux imsemmi hawn fuq. Għalhekk minn qalbi nirringrazzja lil kulħadd tal-għajnuna kbira tiegħu. Għaliex kieku ma tkunx il-ħidma ta’ kulħadd la ssir ir-restawr u l-anqas l-armar. Kif qedgħin taraw f’dan l-artiklu tinduna mill-ewwel li ħidma hija waħda kontinwa’ u meħtieġa għaliex b’hekk biss inkomplu nsaħħu l-festa tal-Patrijarka San Ġużepp. L-għajnuna hija meħtieġa u bzonnjuża. Għalhekk dawk kollha li jixtiequ jgħatu l-għajnuna tagħhom merħba bihom. Hemm diversi modi ta’ għajnuna dik manwali u dik finanzarja biex insosnu dan kollha matul sena sħiħa ikollna bżonn eluf kbar ta’ Ewro għalhekk aħna nħallu f’din San Ġużepp u f’idejkom għeżież devoti ta’ San Ġużepp. Grazzi Viva San Ġużepp u l-Ġużeppini Adrian Żahra Moderatur tal-Festi Esterni.
Posted in Uncategorized