Festa San Ġużepp Birkirkara Nhar l-Erbgħa 30 t'April 2014 L-Arċikonfraternita'…

Festa San Ġużepp Birkirkara

Nhar l-Erbgħa 30 t'April 2014
L-Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp ser tieħu sehem fit-Translazzjoni u Quddiesa tal-Lejlet il-Festa li ser jitmexxew mir-Rev Gwardjan Patri Pawl Galea OFM

Dawk kollha li jixtieq jattendu javviċinaw lis-Sur Joe Pearson u Adrian Żahra għaliex ser ikun organizzat Trasport li jitlaq mir-Rabat fil-5:00pm. Sa Mhux iktar tard mit-Tnejn 28 t'April 2014

Grazzi

Posted in Uncategorized

L-Importanza tal-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira tagħna fl-istorja tal-Purċissjon…

L-Importanza tal-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira tagħna fl-istorja tal-Purċissjonijiet f'Malta.


It-temp imsaħħab ma jħassarx il-purċissjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira - TVM
www.tvm.com.mt
Sa kmieni wara nofsinhar, kienet f’lokha ħafna l-espressjoni “temp tal-Ġimgħa l-Kbira”, speċjalment għall-ħabta ta’ nofsinhar meta ħalbiet tax-xita f’ċerti nħawi bis-silġ u r-ragħad qabdu jaqtgħu qalb il-parroċċi mnejn joħorġu l-purċissjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira. Madankollu wara nofsinhar t-temp fe…
Posted in Uncategorized

Ir-Rettur, Direttur Spiritwali u l-Uffiċjali tal-Arċikonfraternita' ta' San Ġuże…

Ir-Rettur, Direttur Spiritwali u l-Uffiċjali tal-Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp jawguraw l-Għid it-Tajjeb lil Kulħadd u jirringrazzjaw lil kulħadd speċjalment lil dawk li matul dawn l-aħħar xhur kienu ta' Għajnuna fil-ħidma Volontarja b'risq il-Festi ta' San Ġużepp u l-Festi tal-Ġimgħa Mqaddsa.
Posted in Uncategorized

Jum il-Ġimgħa l-Kbira: Tifkira tal-Passjoni u l-Mewt ta' Sidna Ġesu' Kristu Nad…

Jum il-Ġimgħa l-Kbira: Tifkira tal-Passjoni u l-Mewt ta' Sidna Ġesu' Kristu

Nadurawk o Gesu' u mberkuk, ghax b'salibek u l-mewt tieghek inti fdejtna

Il-Ġimgħa 18 t'April 2014

8:00a.m. Kant tat-Tifħir ta' Sbieħ il-Jum u l-Uffiċju tal-Qari

2:30p.m. Via Sagra

3:00p.m. Ċelebrazzjoni Solenni tal-Passjoni u l-Mewt ta' Sidna Ġesu' Kristu: Qari tal-Kelma t'Alla, Adorazzjoni tas-Salib Glorjuż u tqassim tal-Ewkaristija.

6:00p.m. Purċissjoni bl-istatwi tal-Passjoni organizzata mill-Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp, bis-sehem tal-Patrijiet Franġiskani u l-Banda Dekana u Ċittadina L'Isle Adam. Il-Purċissjoni tgħaddi mit-triqat: San Pawl, Muzeum, Vjal Santu Wistin, Saqqajja, Il-Kbira, u San Pawl.
Posted in Uncategorized

Ħamis ix-Xirka: It-Twaqqif tal-Ewkaristija (Luqa 22,19-20)Mbagħad ħa l-ħobż, rad…

Ħamis ix-Xirka: It-Twaqqif tal-Ewkaristija
(Luqa 22,19-20)Mbagħad ħa l-ħobż, radd il-ħajr, qasmu, newwilhulhom u qal:“Dan hu ġismi li jingħata għalikom; agħmlu dan b’tifkira tiegħi.” Hekk ukoll wara l-ikla ħa l-kalċi u qal:“Dan il-kalċi huwa l-Patt il-Ġdid b’demmi, id-demm li jixxerred għalikom.”
Il-Ħamis 17 t'April 2014
7:00a.m. Kant ta' Tifħir ta' Sbieħ il-Jum u l-Uffiċċju tal-Qari
6:00p.m. Talba tar-Rużarju
6:30p.m. Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa Solenni bir-Rit tal-Ħasil tar-Riġlejn
Wara t-Tqarbin issir il-Purċissjoni bl-Ewkaristija għall-Altar tal-Adorazzjoni fis-Santwarju ta' San Ġużepp
8:30p.m. Isiru s-Seba' Viżti organizzati mill-Każin tal-Banda L'Isle Adam
10:30p.m. Adorazzjoni Komunitarja sal-11:30p.m.
Posted in Uncategorized