San Guzepp HD Video

Ir-Rużarju ta' San Ġużepp - kull nhar ta' Erbgħa minn fuq RADJU MARIJA MALTA by rosann55. Download. Fiesta - San Guzepp Haz Zebbug by oliver borg. Download. Kazin San Guzepp Zebbug Feature 2017 by KŻĠŻ - A.D. 1991. Download. Festa San Guzepp 2017 - Rabat Malta by bugaxtreme

Page wall post by Mario Micallef

Mario Micallef posted a photo on Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina's wall: Ghall-Quddiesa tal-Ghid immexxija mill-Papa Frangisku fi Pjazza San Pietru tal-Vatikan, illum dehru zewg arazzi mal-faccata – wiehed ta’ San Mikiel u l-iehor ta’ San Guzepp. Madwar S Guzepp hemm il-kliem “tu eris super domom meam” – “int tkun fuq id-dar tieghi” – il-kliem li kien qal il-Faraawni lil Guzeppi fl-Antik Testment, wara li dan tal-ahhar kien spega l-holm tal-Farawni. Fuq iz-zewg arazzi tidher cara l-arma tal-Papa prezenti – li jfisser li dawn saru fi zmienu. Maghru... (4 likes)