Matul din il-Ġimgħa niftakru f'ħutna Fratelli u Konsorelli tal-Arċikonfraternita…

Matul din il-Ġimgħa niftakru f'ħutna Fratelli u Konsorelli tal-Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp li ħallew din id-dinja biex jingħaqdu mal-ġemgħa tat-twajbin.

Infakkru li Nhar il-Erbgħa 12 ta’ Novembru 2014 ser infakkru lil Ħutna Mejtin Fratelli u Konsorelli tal-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp għalhekk fis-6.00 p.m. issir Quddiesa bl-omelija fis-Santwarju bil-kant tal-Għasar u wara tberik tal-fdalijiet ta’ ħutna metijn Fratelli u Konsorelli fil-Kannierja.


Posted in Uncategorized