Jitħabbru l-Festi u l-Attivitajiet tal-Imnarja 2015

Jitħabbru l-Festi u l-Attivitajiet tal-Imnarja 2015


Il-bandu jħabbar l-attivitajiet tal-Imnarja - TVM
www.tvm.com.mt
L-aħbarijiet lokali llum jaslulna mill-ewwel permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni u l-media soċjali. Fl-imgħoddi iżda l-aħbarijiet kienu jdumu jiem u ġimgħat biex jaslu għand il-poplu. Informazzjoni mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż jew dettalji dwar iċ-ċelebrazzjoni ta’ attivitajiet importanti kie…
Posted in Uncategorized

SAN ĠUŻEPP-PATRUN TAL-PATERNITA' "San Ġużepp kien l-ewel wieħed li kellu sehem…

SAN ĠUŻEPP-PATRUN TAL-PATERNITA'

"San Ġużepp kien l-ewel wieħed li kellu sehem fil-fidi ta' omm Alla. San Ġużepp wera' l-paternita' vera fid-dmir ta' missier il-familja u kien ta' qadi lill-Familja Mqaddsa. Ix-xbieha ta' San Ġużepp hija importanti anke fis-soċjeta ta' llum fejn is-sens ta'qwol u l-bżonn urġenti tal-preżenza tal-missier" Kan. Dun Joe Mifsud, Silta mill-Paniġierku tad-19 ta' Marzu 2015 Solennita' ta' San Ġużepp fil-Knisja Santa Marija ta' Ġesù Rabat tal-Imdina.


Posted in Uncategorized

AVVIZI KNISJA SANTA MARIJA TA’ ĠESÙ RABAT It-Tielet Ħadd. 21 sa 27 ta’ Ġu…

AVVIZI KNISJA SANTA MARIJA TA’ ĠESÙ RABAT
It-Tielet Ħadd. 21 sa 27 ta’ Ġunju 2015

Illum qed niċċelebraw,‘Jum il-Missier’. Ilkoll għandna nkunu rikonoxxenti għall-prezenza u l-ħidma tal-Missierijiet fil-familji tagħna. Nitolbu għalihom biex jibqgħu jifhmu s-sens ta’ fedelta u responsabiltà, hekk li bla dubju jkunu ta’ faraġ u tama għal dawk fdati f’idejhom. Nifirħu magħhom għada/illum fil-quddiesa ta’ 9.45am. Nitolbu għall-missierijiet li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.........................................................................

Il-laqgħat għall-kopji miżżewġin, ‘Grupp Familji fi Kristu’, li jiltaqgħu kull l-aħħar Ġimgħa tax-Xahar fil-Kunvent ser jieqfu għaż-żmien tas-sajf u jerġgħu jibdew wara l-Festa ta’ San Franġisk.

Nhar il-Erbgħa 24 ta’ Ġunju, se morru Għawdex nitilqu fis-6.30am. se jkollna l-quddiesa fil-Knisja tan-Nadur, nibqgħu hemm inżuru l-monti, f’nofs in-nhar ikel f’Marsalforn u niġu lura mal-vapur tas-6.00pm. Ħarġa oħra għall-Għawdex ippjanata għall nhar il-Ġimgħa 17 ta’ Lulju. Nitilqu fis-6.00pm, ritorn lura malta kif tispiċċa l-festa ta’ San Ġorġ.

Id-donazzjonijiet li daħlu dil-ġimgħa kienu ta’ €870.00. Bħalissa fil-fond hemm €45,540.00. Għal min hu interesat jista jara l-ewwel Kappelun lest miż-żebgħa bil-kuluri l-ġodda u bl-induratura li għadha kif bdiet issir. Mill-kummenti li qed isirulna jinħass li x-xogħol u l-għażlha tal-kuluri intlaqgħu tajjeb. Nirringrazzjawkom tas-sapport u l-għajnuna fil-ħidmiet tagħna u tad-donazzjonijiet tagħkom. Nittamaw li min għadu ma tagħnix id-donazzjoni tiegħu, issa li qed jibda jidher ix-xogħol jifhem il-bżonn ta’ l-offerta tiegħu. Kull ewro tgħin, grazzi mill-qalb.
Il-Kumitat tal-Għaqda Mużikali L’Isle Adam javża li Lejliet il-Festa tal-Imnarja nhar il-Ħadd 28 ta’ Ġunju se tkun organizzata l-Fenkata Tradizzjonali fil-Bitħa tal-Każin tal-Banda L’Isle Adam. Il-booking huwa miftuħ mill-Kazin stess. Aktar dettalji jinkisbu minn fuq in-notice board tal-Każin.
Posted in Uncategorized

Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina's Facebook Wall 2015-06-18 05:56:29


Studju: ħajja aħjar jekk tipparteċipa fil-festa - TVM
www.tvm.com.mt
Pubblikazzjoni ta’ ktieb li jiġbor fih numru ta’ studji minn akkademiċi janalizza l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-festi Maltin. Dan l-istudju jidħol fid-dettall tal-festi Maltin mill-aspetti soċjali, turistiċi u elementi anqas pożittivi tagħhom. ‘Young people and the festa in Malta’. Dan hu l-ise…
Posted in Uncategorized

Ejjew ningħaqdu f'Katina illum l-Erbgħa Tifkira Solenni tal-Qalb Safja u Kastiss…

Ejjew ningħaqdu f'Katina illum l-Erbgħa Tifkira Solenni tal-Qalb Safja u Kastissima ta' San Ġużepp billi flimkien minn djarna nitolbu it-Talba tar-Rużarju ta' San Ġużepp flimkien ma' Radju Marija Malta


Ruzarju ta' San Guzepp

Radju Marija Malta 102.3FM Radju Marija Malta Kunvent Patrijiet Dumnikani, Misrah San Duminku Rabat RBT 2521 Malta.
Posted in Uncategorized

FESTA TAL-QALB KASTISSIMA U SAFJA TA' SAN ĠUŻEPP Illum l-Erbgħa wara l-Festa ta…

FESTA TAL-QALB KASTISSIMA U SAFJA TA' SAN ĠUŻEPP

Illum l-Erbgħa wara l-Festa tal-Qalb Imqaddsa ta' Ġesu' u l-Festa tal-Qalb bla tebgħa ta' Marija tkun imfakkra il-Qalb Kastissima u Safja ta' Ġużeppi.

Il-Qalb li hija s-simbolu tal-Imħabba. L-Imħabba li tfisser Alla prezenti fostna kif kien prezenti fil-qlub u l-ħajja tal-Familja Mqaddsa.

Itlobu lil Qlub Safja tal-Familja Divina speċjalment illum ningħaqdu mal-Anġli tas-Sema u ngħatu ġieħ lil Qalb Safja ta' San Ġużepp, Qalb ta' Missier, Qallb li taf tħobb. Jingħadd li meta ngħidu 'San Ġużepp ta' Qalbek Safja, Itlob Għalina' Ġużeppi jifraħ u jithenn tant mal-Anġli u l-qaddisin. Għalhekk illum tħalliex din l-għodwa tintemm mingħajr mat-tnissel tifħir lil din il-qalb u nitolbuh biex qlubna ukoll ikunu bħal tiegħu.

SAN ĠUŻEPP TA' QALBEK SAFJA ITLOB GĦALINA.


Posted in Uncategorized