Festa tal-Ewwel Dehra tal-Madonna ta' Fatima lit-tfal Lucia Santos flimkien mal-…

Festa tal-Ewwel Dehra tal-Madonna ta' Fatima lit-tfal Lucia Santos flimkien mal-kugini tagħha Jacinta u Francisco Marto, kif jaf kulħadd l-aħwa mietu fi żmien tlett snin mill-ewwel dehra kuntlarju għal Luċija li miet fl-għomor 98 sena wara ħajja twila ta' qdusija fil-Kunvent tal-Karmelitani ġewwa Coimbra, fil-Portugal.

Kien ukoll it-13 ta' Mejju 1981 mill-Q.T. il-Papa Gwanni Pawlu II (illum qaddis) kien ferut għall-mewt fi pjazza San Pietru, iżda il-Madonna li tant ħabb kienet hemm għalih f'dawk il-mumenti tant diffiċli.


Posted in Uncategorized

Festa ta' San Gorg Preca illum 9 ta' Mejju. “M'hemmx Malti ieħor li għamel daq…

Festa ta' San Gorg Preca illum 9 ta' Mejju.

“M'hemmx Malti ieħor li għamel daqshekk ġid lill-poplu tagħna. Matul l-aħħar mitt sena mindu twaqqaf il-Mużew, mijiet ta' eluf ibbenifikaw mill-missjoni ta' evangelizzazzjoni u katekizzazzjoni tal-membri tiegħu. U dan kollu nafuh lil San Ġorġ”
—Editorjal, The Times of Malta

San Ġorġ Preca kien devot kbira tal-Patrijarka San Ġużepp tant li insibu miktub li kien "bl-intercessjoni ta' San Ġużepp, fieq u ordna saċerdot fit-22 ta' Diċembru 1906"

-Twelid fit-12 ta' Frar 1880 ġewwa il-Kapitali Maltija l-Belt Valletta.
-Miet fis-26 ta' Lulju 1962 ġewwa d-dar tiegħu f'Santa Venera.
-Beatifikazzjoni saret fuq il-Fosos tal-Floriana nhar il-Festa tiegħu fid-9 ta' Mejju 2001, mill-Q.T. Papa Ġwanni Pawlu II illum qaddis.
-Kanonizzazzjoni li saret fil-Belt tal-Vatikan fit-3 ta' Ġunju 2007, mill-Q.T. Papa Benedittu XVI illum Papa Emeritus
-Żewġ Parroċċi fid-dinja huma d-dedikati lil dan il-qaddis waħda f'Malta ġewwa s-Swatar kif ukoll ġewwa Pajonal li jinsab fil-Gwatemala, fl-Amerika Ċentrali.

Illum nawguraw lil dawk kollha li jisimhom għal San Gorg Preca kif ukoll lil Membri tas-Soċjeta tal-M.U.S.E.U.M u nirringrazzjawhom tal-ħidma kbira tagħhom u inwedgħuhom it-talb tagħna.

Ir-Ritratt juri l-Istatwa ta' Saint George Preca li inħadmet fis-sena 2012 mir-Rabti Joseph Scerri, f'dan ir-ritratt juri l-istatwa armata f'Mejju tas-Sena 2013 fil-Jiem tal-Festi Anniversarji tal-Ġublew mill-Inkurunazzjoni Solenni tax-xbieha mirakoluza ta' San Ġużepp ix-Xiħ.


Posted in Uncategorized

Illum 8 ta' Mejju Festa tal-Madonna ta' Pompei Titlu li minn dejjem fil-Knisja…

Illum 8 ta' Mejju Festa tal-Madonna ta' Pompei

Titlu li minn dejjem fil-Knisja Santa Marija ta' Ġesu' kien hawn devozzjoni lejh, għalhekk bħal kull sena illum il-Ġimgħa hija l-Festa tal-Madonna tar-Rużarju ta’ Pompei, fil-11.00am nitobu r-Rużarju u fil-11.30am il-Quddiesa. Wara nitolbu s-Supplika tal-Madonna ta' Pompei.

Nħeġġu biex ir-Rużarju Mqaddes jerġgħa jkun il-pilastru tas-Soċjeta Maltija, speċjalment fil-familji tagħna.


Posted in Uncategorized

L-Ewwel Erbgħa tax-xahar ta’ Mejju L-Erbgħa 6 ta' Mejju 2015 Ġurnata li nidde…

L-Ewwel Erbgħa tax-xahar ta’ Mejju

L-Erbgħa 6 ta' Mejju 2015

Ġurnata li niddedikawha lil San Ġużepp. Fis-5.45p.m. fis-Santwarju ta’ San Ġużepp Inkurunat, issir Adorazzjoni fis-skiet, fis-6.00pm jingħad ir-Rużarju, fis-6.30 p.m. Quddiesa fejn fiha isir Katekeżi. Janima l-Kor Santa Klara. Inħeġġu lil Fratelli, Konsorelli u Devoti kollha ta' San Ġużepp jattendu u jieħdu sehem f'dawn l-Erbgħat ta' matul is-sena li jssiru kull l-Erbgħa tax-xahar. #SanĠużepp


Posted in Uncategorized

Riflessjoni mill-Q.T. Papa Franġisku silta mid-diskors tiegħu tad-19 ta' Marzu 2…

Riflessjoni mill-Q.T. Papa Franġisku silta mid-diskors tiegħu tad-19 ta' Marzu 2014

Il-Missjoni ta' San Ġużepp ċertament hi unika u irripetibbli, għax Ġesu', hu assolutament uniku. Madanakollu, hu u jħares lil Ġesu', u jedukah biex jikbar fis-snin, fl-għerf u fil-grazzja, huwa wkoll mudell għal kull edukatur, b'mod partikulari għal kull missier. San Ġużepp hu l-mudell tal-edukatur u tal-missier. Għalhekk nafda f'idejn il-ħarsien tiegħu lill-ġenituri kollha, is-saċerdoti - li huma missirjiet - u lil dawk li għandhom il-missjoni li jedukaw fil-Knisja u fis-soċjeta.

Il-Festa t-Tajba lil Ħaddiema kollha u San Ġużepp ikun il-Mudell tagħkom ilkoll.
Posted in Uncategorized