Jum it-Tifkira tal-Fratelli u l-Konsorelli Mejtin Nhar l-Erbgħa 12 ta’ Novembr…

Jum it-Tifkira tal-Fratelli u l-Konsorelli Mejtin

Nhar l-Erbgħa 12 ta’ Novembru, l-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp se tfakkar il-Fratelli u l-Konsorelli Mejtin Membri tagħħa; b’Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa Konċelebrata fis-6:00pm b’suffraġju għar-ruħhom fis-Santwarju Nazzjonali ta’ San Ġużepp Inkurunat fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù tal-Patrijiet Franġiskani. Din il-Quddiesa se tiġi mmexxija mir-Rev. Gwardjan Patri Stephen Magro O.F.M., Direttur Spiritwali tal-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp, bis-sehem tal-Kor San Franġisk t'Assisi. Fejn wara jsir ukoll it-teberik tal-fdalijiet tal-Fratelli u Konsorelli Mejtin fil-Kannirja li tinsab taħt l-istess Santwarju.


Posted in Uncategorized

Jum it-Tifkira ta' dawk li sfaw vittmi tal-Gwerra Nhar il-Ħadd 9 ta’ Novembru,…

Jum it-Tifkira ta' dawk li sfaw vittmi tal-Gwerra

Nhar il-Ħadd 9 ta’ Novembru, huwa Jum it-Tifkira ta’ dawk kollha li sfaw vittmi minħabba t-Tieni Gwerra Dinjija. Għalhekk dak in-nhar l-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp kif għamelt fis-snin li għaddew se tfakkar dawk il-Vittmi Rabtin li mietu matul din il-Gwerra. B’ċelebrazzjoni tal-Quddiesa b’suffraġju għar-ruħ dawn il-Vittmi fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù tal-Patrijiet Franġiskani fl-9.45 a.m. immexxi mir-Rev. Gwardjan Patri Stephen Magro O.F.M., bis-sehem tal-Kor San Franġisk t'Assisi u wara se tagħmel Korteo li se jiġi mexxi mil-Girl Guides tar-Rabat minn quddiem l-istess knisja għall-quddiem il-Monument li jfakkar dawn il-Vittmi fi Ġnien Haword. Fejn quddiem l-istess Monument issir Ċelebrazzjoni ta’ Tifkira u wara jitqgħedu bukketti tal-fjuri f’riġlejn l-istess Monument mis-Sindki tar-Rabat, tal-Imdina u tal-Imtarfa, mir-rappreżentati tal-Għaqdiet Reliġjużi u Soċjali Rabtin u mill-qraba tal-Vittmi.


Posted in Uncategorized

L-Ewwel Erbgħa tax-Xahar Nhar l-Erbgħa 5 ta’ Novembru, hija l-Ewwel Erbgħa tax…

L-Ewwel Erbgħa tax-Xahar

Nhar l-Erbgħa 5 ta’ Novembru, hija l-Ewwel Erbgħa tax-xahar ta’ Novembru – ġurnata li niddedikawha lil San Ġużepp. Għalhekk dak in-nhar fis-Santwarju Nazjonali ta’ San Ġużepp Inkurunat, fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù tal-Patrijiet Franġiskani, fil-5.30 p.m. Adorazzjoni quddiem Ġesù espost fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Fejn jingħad ir-Rużarju, Talba lil San Ġużepp u tingħata l-Barka Sagramentali. Fis-6.00 p.m. Quddiesa fejn fiha jsir Katekeżi.


Posted in Uncategorized

Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina's Facebook Wall 2014-10-20 15:50:19


I tre Sacri Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe
Dal Magistero di Giovanni Paolo II: "La salvezza del mondo è arrivata attraverso il cuore della Santa Famiglia". — with Nilce Maria Kupfer.
Il Sacro Cuore di Gesù,il Cuore Immacolato di Maria e il Cuore Castissimo di San Giuseppe.Uniti in Terra ed in Cielo.Qui il link del nostro blog, che vi invitiamo a visitare: http://itresacricuori.blogspot.it/
Posted in Uncategorized

Mill-Kitba ta' San Daniele Comboni: 'Nitolbu u nafdaw fil-qalb ta' Ġesu', Marij…

Mill-Kitba ta' San Daniele Comboni:

'Nitolbu u nafdaw fil-qalb ta' Ġesu', Marija u San Ġużepp, li dejjem ikunu magħna f'kull bżonn'


Mill-kitba ta' San Daniele Comboni: "Pray and trust in Jesus ' Heart, in the Madonna and St. Joseph, that there have never left!".


I tre Sacri Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe
Dagli scritti di san Daniele Comboni: “Preghiamo e confidiamo nel Cuor di Gesù, nella Madonna e in san Giuseppe, che non ci hanno mai abbandonato!”.
Il Sacro Cuore di Gesù,il Cuore Immacolato di Maria e il Cuore Castissimo di San Giuseppe.Uniti in Terra ed in Cielo.Qui il link del nostro blog, che vi invitiamo a visitare: http://itresacricuori.blogspot.it/
Posted in Uncategorized

Inħeġġu lil kulħadd jattendi.

Inħeġġu lil kulħadd jattendi.

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/p100x100/10420760_782621841776776_3207661736089844200_n.jpg?oh=b5e6e9d7e401b2185bad97d160788087&oe=54AF963B&__gda__=1420454365_8cdf5b02fa15a19e786cf8307324e96c

Għaqda Muzikali L'Isle Adam A.D. 1860 Rabat tal-Imdina

‘ALLA JHOBB LIL MIN JAGHTI BIL-FERH’ 2 KOR9.7MARATONA ta’ 50 SIEGHA SNOOKER10 , 11 , 12 t’ Ottubru 2014Organizzata mil-Kummissjoni Sport fi hdan l-Ghaqda Muzikali L’Isle Adam B’risq IL- MISSION FUND GEWWA L-KAZIN TAL-BANDA L’ISLE ADAM – RABATNhar is-Sibt 6 ta’ Settembru –BUFFET BBQ – gewwa il-Howard Gardens Hin – 8pm Prezz - €15Il-Gimgha 10 t’Ottubru –7.30pm – Ftuh tal-Maratona mil-Eccellenza taghha l-President ta’ Malta.Mistiedna wkoll players ewlenin , l-Ghaqdiet kollha tar-Rabat flimkien ma persuni distinti. Wara - Ftuh tal-Auction tal-Arti li tibqa sejra sal-eghluq tal-Maratona.9.00 pm – DRUM WORKSHOP ma’ Peter Paul tal-Grupp popolari TRIBALI gewwa l-bitha tal-istess Kazin tal-Banda L’Isle Adam.Is-Sibt 11 t’Ottubru –8.00am – Live Radio Broadcasting minn gewwa l-Kazin ghal tul il-gurnata kollha.10am – Attivita mil Girl Guides u Scouts tad-distrett tar-Rabat ġewwa l-bitħa tal-każin.6.30pm - Quddiesa Minn Fr. Marcellino Micallef OFM (Direttur Spiritwali tal-Mission Fund gewwa l-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Gesu (Ta’ Giezu).8.00pm – Dinner u Live Entertainment mil-Band ta’ Joe Brown fi Triq San Guzepp - €20 kull persuna li jinkludi x-xorb.Il-Hadd 12 t’ Ottubru –9.30am – Dawra mat-toroq bis-Segway10.30am - Show tal-Karate fi Triq San Pawl biswit il-Kazin tal-Banda L’Isle Adam.Wara Daqq ta’ Marci mil-Banda L’Isle Adam quddiem il-Knisja Ta’ Ġiezu.8pm – Jibda l-Eghluq tal-Maratona
Posted in Uncategorized

Matul ix-xahar t'Ottubru 2014 ġewwa l-Vatikan qed jiltaqa' s-Sinodu dwar il-Fami…

Matul ix-xahar t'Ottubru 2014 ġewwa l-Vatikan qed jiltaqa' s-Sinodu dwar il-Familja. Kulħadd imħeġġeġ li b'għaqda fit-talb nitolbu din it-Talba lil Familja Mqaddsa biex dan is-Sinodu jkun ta' suċċess.

TALBA LILL-FAMILJA MQADDSA GĦAS-SINODU TAL-ISQFIJIET DWAR IL-FAMILJA


Ġesù, Marija, Ġużeppi,
Fikom aħna nikkontemplaw
il-ġmiel tal-imħabba vera,
lejkom induru b’fiduċja sħiħa.

Familja Mqaddsa ta’ Nazaret
Agħmel li l-familji tagħna
Jkunu mkejjen ta’ għaqda u ċenakli ta’ talb,
Skejjel veri tal-Evanġelju,
U knejjes żgħar fid-djar tagħna.

Familja Mqaddsa ta’ Nazaret
Żomm bogħod mill-familji tagħna
kull vjolenza, rifjut u firdiet:
u agħmel li dawk li sfaw mweġġgħin jew skandalizzati,
isibu faraġ u fejqan.

Familja Mqaddsa ta’ Nazaret
Għin lis-Sinodu tal-isqfijiet li ser jiltaqa’
biex jerġa’ jfakkarna fil-qdusija, fil-ħarsien bla mittiefes tal-familja,
u fis-sbuħija tagħha skont il-pjan ta’ Alla.

Ġesù, Marija, Ġużeppi,
Isimgħu u ilqgħu din it-talba tagħna.
Ammen.


Posted in Uncategorized