Jum Ġesu' Redentur fit-tbatija tiegħu taħt it-toqol tas-Salib It-Tlieta 15 t'Apr…

Jum Ġesu' Redentur fit-tbatija tiegħu taħt it-toqol tas-Salib
It-Tlieta 15 t'April 2014
6:00p.m. Talba tar-Rużarju
6:30p.m. Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa
7:00p.m. Pellegrinaġġ bl-istatwa devota ta' Ġesu' Redentur bis-sehem tal-Fratelli tal-Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp u l-Komunita tal-Patrijiet Franġiskani. Dan il-pellegrinaġġ jgħaddi minn dawn it-toroq: San Ġużepp, L'Isle Adam, Santu Wistin, Saqqajja, Kbira, San Pawl. Fit-tmiem il-Pellegrinaġġ isir Mument ta' Talb u tingħata qima lit-Tifkira Qaddisa tal-Għuda tas-Salib.

Posted in Uncategorized

Mill-Ġurnal 'It-Torċa' tal-Ħadd 13 t'April 2014.

Mill-Ġurnal 'It-Torċa' tal-Ħadd 13 t'April 2014.


Fl-isfond tal-eqdem purċissjoni tal-ġimgħa l-Kbira
www.torca.com.mt
Qegħdin ftit ġranet bogħod biex bħala Nsara nfakkru l-mewt u l-qawmien ta’ Ġesù Kristu. Huwa żmien ta’ riflessjoni u ta’ ġabra fejn ħafna Maltin jiddedikaw dawn il-ġranet għat-talb filwaqt li nhar il-Ġimgħa eluf o
Posted in Uncategorized

Jum it-Twaqqif f'Malta tal-Provinċja Franġiskana It-Tnejn 14 t'April 2014 6:00p….

Jum it-Twaqqif f'Malta tal-Provinċja Franġiskana
It-Tnejn 14 t'April 2014
6:00p.m. Talba tar-Rużarju
6:30p.m. Quddiesa Konċelebrata ta' Radd il-Ħajr immexxija mill-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta' Għawdex flimkien mal-Patrijiet Franġiskani, fl-okkażjoni speċjali ta' għeluq il-mitt sena mit-Twaqqid f'Malta tal-Provinċja ta' San Pawl Appostlu tal-Patrijiet Franġiskani, bis-sehem tal-Kor Collegium Musicum taħt id-direzzjoni ta' Mro. Prof. Dion Buhagiar.
Posted in Uncategorized

Tifkira ta' Marija Addolorata "Min hi l-Ommi? Kull min jagħmel ir-rieda ta' Miss…

Tifkira ta' Marija Addolorata
"Min hi l-Ommi? Kull min jagħmel ir-rieda ta' Missieri, dak hu ħija, oħti u ommi"
Il-Ġimgħa 11 t'April 2014
Filgħodu ċelebrazzjoni tal-Quddiesa: fis-6:330a.m., 7:30a.m., u 9:00a.m. tkun għat-tfal tal-iskola.
5:00p.m. Via Sagra
5:30p.m. Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa
6:30p.m. Purċissjoni tad-Duluri, bis-sehem tal-Fraternita' Franġiskna u l-Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp. Il-Vara tkun merfugħa mill-Bandisti u Kumitat tal-Għaqda Mużikali L'Isle Adam. Wara Purċissjoni issir iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa.

Posted in Uncategorized