Jitħabbru l-Festi u l-Attivitajiet tal-Imnarja 2015

Jitħabbru l-Festi u l-Attivitajiet tal-Imnarja 2015


Il-bandu jħabbar l-attivitajiet tal-Imnarja - TVM
www.tvm.com.mt
L-aħbarijiet lokali llum jaslulna mill-ewwel permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni u l-media soċjali. Fl-imgħoddi iżda l-aħbarijiet kienu jdumu jiem u ġimgħat biex jaslu għand il-poplu. Informazzjoni mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż jew dettalji dwar iċ-ċelebrazzjoni ta’ attivitajiet importanti kie…
Posted in Uncategorized

SAN ĠUŻEPP-PATRUN TAL-PATERNITA' "San Ġużepp kien l-ewel wieħed li kellu sehem…

SAN ĠUŻEPP-PATRUN TAL-PATERNITA'

"San Ġużepp kien l-ewel wieħed li kellu sehem fil-fidi ta' omm Alla. San Ġużepp wera' l-paternita' vera fid-dmir ta' missier il-familja u kien ta' qadi lill-Familja Mqaddsa. Ix-xbieha ta' San Ġużepp hija importanti anke fis-soċjeta ta' llum fejn is-sens ta'qwol u l-bżonn urġenti tal-preżenza tal-missier" Kan. Dun Joe Mifsud, Silta mill-Paniġierku tad-19 ta' Marzu 2015 Solennita' ta' San Ġużepp fil-Knisja Santa Marija ta' Ġesù Rabat tal-Imdina.


Posted in Uncategorized

AVVIZI KNISJA SANTA MARIJA TA’ ĠESÙ RABAT It-Tielet Ħadd. 21 sa 27 ta’ Ġu…

AVVIZI KNISJA SANTA MARIJA TA’ ĠESÙ RABAT
It-Tielet Ħadd. 21 sa 27 ta’ Ġunju 2015

Illum qed niċċelebraw,‘Jum il-Missier’. Ilkoll għandna nkunu rikonoxxenti għall-prezenza u l-ħidma tal-Missierijiet fil-familji tagħna. Nitolbu għalihom biex jibqgħu jifhmu s-sens ta’ fedelta u responsabiltà, hekk li bla dubju jkunu ta’ faraġ u tama għal dawk fdati f’idejhom. Nifirħu magħhom għada/illum fil-quddiesa ta’ 9.45am. Nitolbu għall-missierijiet li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.........................................................................

Il-laqgħat għall-kopji miżżewġin, ‘Grupp Familji fi Kristu’, li jiltaqgħu kull l-aħħar Ġimgħa tax-Xahar fil-Kunvent ser jieqfu għaż-żmien tas-sajf u jerġgħu jibdew wara l-Festa ta’ San Franġisk.

Nhar il-Erbgħa 24 ta’ Ġunju, se morru Għawdex nitilqu fis-6.30am. se jkollna l-quddiesa fil-Knisja tan-Nadur, nibqgħu hemm inżuru l-monti, f’nofs in-nhar ikel f’Marsalforn u niġu lura mal-vapur tas-6.00pm. Ħarġa oħra għall-Għawdex ippjanata għall nhar il-Ġimgħa 17 ta’ Lulju. Nitilqu fis-6.00pm, ritorn lura malta kif tispiċċa l-festa ta’ San Ġorġ.

Id-donazzjonijiet li daħlu dil-ġimgħa kienu ta’ €870.00. Bħalissa fil-fond hemm €45,540.00. Għal min hu interesat jista jara l-ewwel Kappelun lest miż-żebgħa bil-kuluri l-ġodda u bl-induratura li għadha kif bdiet issir. Mill-kummenti li qed isirulna jinħass li x-xogħol u l-għażlha tal-kuluri intlaqgħu tajjeb. Nirringrazzjawkom tas-sapport u l-għajnuna fil-ħidmiet tagħna u tad-donazzjonijiet tagħkom. Nittamaw li min għadu ma tagħnix id-donazzjoni tiegħu, issa li qed jibda jidher ix-xogħol jifhem il-bżonn ta’ l-offerta tiegħu. Kull ewro tgħin, grazzi mill-qalb.
Il-Kumitat tal-Għaqda Mużikali L’Isle Adam javża li Lejliet il-Festa tal-Imnarja nhar il-Ħadd 28 ta’ Ġunju se tkun organizzata l-Fenkata Tradizzjonali fil-Bitħa tal-Każin tal-Banda L’Isle Adam. Il-booking huwa miftuħ mill-Kazin stess. Aktar dettalji jinkisbu minn fuq in-notice board tal-Każin.
Posted in Uncategorized