Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina's Facebook Wall 2014-10-20 15:50:19


I tre Sacri Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe
Dal Magistero di Giovanni Paolo II: "La salvezza del mondo è arrivata attraverso il cuore della Santa Famiglia". — with Nilce Maria Kupfer.
Il Sacro Cuore di Gesù,il Cuore Immacolato di Maria e il Cuore Castissimo di San Giuseppe.Uniti in Terra ed in Cielo.Qui il link del nostro blog, che vi invitiamo a visitare: http://itresacricuori.blogspot.it/
Posted in Uncategorized

Mill-Kitba ta' San Daniele Comboni: 'Nitolbu u nafdaw fil-qalb ta' Ġesu', Marij…

Mill-Kitba ta' San Daniele Comboni:

'Nitolbu u nafdaw fil-qalb ta' Ġesu', Marija u San Ġużepp, li dejjem ikunu magħna f'kull bżonn'


Mill-kitba ta' San Daniele Comboni: "Pray and trust in Jesus ' Heart, in the Madonna and St. Joseph, that there have never left!".


I tre Sacri Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe
Dagli scritti di san Daniele Comboni: “Preghiamo e confidiamo nel Cuor di Gesù, nella Madonna e in san Giuseppe, che non ci hanno mai abbandonato!”.
Il Sacro Cuore di Gesù,il Cuore Immacolato di Maria e il Cuore Castissimo di San Giuseppe.Uniti in Terra ed in Cielo.Qui il link del nostro blog, che vi invitiamo a visitare: http://itresacricuori.blogspot.it/
Posted in Uncategorized

Inħeġġu lil kulħadd jattendi.

Inħeġġu lil kulħadd jattendi.

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/p100x100/10420760_782621841776776_3207661736089844200_n.jpg?oh=b5e6e9d7e401b2185bad97d160788087&oe=54AF963B&__gda__=1420454365_8cdf5b02fa15a19e786cf8307324e96c

Għaqda Muzikali L'Isle Adam A.D. 1860 Rabat tal-Imdina

‘ALLA JHOBB LIL MIN JAGHTI BIL-FERH’ 2 KOR9.7MARATONA ta’ 50 SIEGHA SNOOKER10 , 11 , 12 t’ Ottubru 2014Organizzata mil-Kummissjoni Sport fi hdan l-Ghaqda Muzikali L’Isle Adam B’risq IL- MISSION FUND GEWWA L-KAZIN TAL-BANDA L’ISLE ADAM – RABATNhar is-Sibt 6 ta’ Settembru –BUFFET BBQ – gewwa il-Howard Gardens Hin – 8pm Prezz - €15Il-Gimgha 10 t’Ottubru –7.30pm – Ftuh tal-Maratona mil-Eccellenza taghha l-President ta’ Malta.Mistiedna wkoll players ewlenin , l-Ghaqdiet kollha tar-Rabat flimkien ma persuni distinti. Wara - Ftuh tal-Auction tal-Arti li tibqa sejra sal-eghluq tal-Maratona.9.00 pm – DRUM WORKSHOP ma’ Peter Paul tal-Grupp popolari TRIBALI gewwa l-bitha tal-istess Kazin tal-Banda L’Isle Adam.Is-Sibt 11 t’Ottubru –8.00am – Live Radio Broadcasting minn gewwa l-Kazin ghal tul il-gurnata kollha.10am – Attivita mil Girl Guides u Scouts tad-distrett tar-Rabat ġewwa l-bitħa tal-każin.6.30pm - Quddiesa Minn Fr. Marcellino Micallef OFM (Direttur Spiritwali tal-Mission Fund gewwa l-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Gesu (Ta’ Giezu).8.00pm – Dinner u Live Entertainment mil-Band ta’ Joe Brown fi Triq San Guzepp - €20 kull persuna li jinkludi x-xorb.Il-Hadd 12 t’ Ottubru –9.30am – Dawra mat-toroq bis-Segway10.30am - Show tal-Karate fi Triq San Pawl biswit il-Kazin tal-Banda L’Isle Adam.Wara Daqq ta’ Marci mil-Banda L’Isle Adam quddiem il-Knisja Ta’ Ġiezu.8pm – Jibda l-Eghluq tal-Maratona
Posted in Uncategorized

Matul ix-xahar t'Ottubru 2014 ġewwa l-Vatikan qed jiltaqa' s-Sinodu dwar il-Fami…

Matul ix-xahar t'Ottubru 2014 ġewwa l-Vatikan qed jiltaqa' s-Sinodu dwar il-Familja. Kulħadd imħeġġeġ li b'għaqda fit-talb nitolbu din it-Talba lil Familja Mqaddsa biex dan is-Sinodu jkun ta' suċċess.

TALBA LILL-FAMILJA MQADDSA GĦAS-SINODU TAL-ISQFIJIET DWAR IL-FAMILJA


Ġesù, Marija, Ġużeppi,
Fikom aħna nikkontemplaw
il-ġmiel tal-imħabba vera,
lejkom induru b’fiduċja sħiħa.

Familja Mqaddsa ta’ Nazaret
Agħmel li l-familji tagħna
Jkunu mkejjen ta’ għaqda u ċenakli ta’ talb,
Skejjel veri tal-Evanġelju,
U knejjes żgħar fid-djar tagħna.

Familja Mqaddsa ta’ Nazaret
Żomm bogħod mill-familji tagħna
kull vjolenza, rifjut u firdiet:
u agħmel li dawk li sfaw mweġġgħin jew skandalizzati,
isibu faraġ u fejqan.

Familja Mqaddsa ta’ Nazaret
Għin lis-Sinodu tal-isqfijiet li ser jiltaqa’
biex jerġa’ jfakkarna fil-qdusija, fil-ħarsien bla mittiefes tal-familja,
u fis-sbuħija tagħha skont il-pjan ta’ Alla.

Ġesù, Marija, Ġużeppi,
Isimgħu u ilqgħu din it-talba tagħna.
Ammen.


Posted in Uncategorized

Mulej, agħmilni strument tal-paċi tiegħek Mulej, agħmilni strument tal-paċi tie…

Mulej, agħmilni strument tal-paċi tiegħek

Mulej, agħmilni strument tal-paċi tiegħek:
Fejn hemm il-mibegħda ħallini nħeġġeġ l-imħabba;
Fejn hemm il-ħtija, ħallini nferrex il-maħfra;
Fejn hemm id-dubju, ħallini ndaħħal il-fidi;
Fejn hemm il-qtigħ il-qalb, ħallini nqawwi t-tama;
Fejn hemm id-dlam, ħallini nkebbes id-dawl;
Fejn hemm in-niket, ħallini nxerred il-ferħ.

Mgħallem divin, la tħallix:
Li iżjed infittex li nkun imfarraġ, milli nfarraġ jien,
Li iżjed jifhimni ħaddieħor, milli nifhem lil ħaddieħor jien,
Li iżjed inkun maħbub, milli nħobb jien.

Għaliex meta nagħtu, aħna naqilgħu,
Meta naħfru, aħna niġu maħfura;
Meta mmutu, nerġgħu nitwieldu għall-ħajja ta’ dejjem.

Din it-talbahija magħrufa bħala t-talba ta' San Franġisk.
Fil-fatt, iżda, għalkemm fil-kliem u fl-ispirtu tagħha tixbah ħafna
lil dawk ta' San Franġisk. madankollu mhiex talba tal-qadddis ta' Assisi. Hija talba li dehret għall-ewwel darba fil-bidu tas-seklu XX


Posted in Uncategorized

KONT TAF? Li l-vara ta' San Ġużepp ġiet iddisinjata mill-wisq magħruf artista T…

KONT TAF?

Li l-vara ta' San Ġużepp ġiet iddisinjata mill-wisq magħruf artista Taljan Luigi Fontana u nħadmet mill-Fabrika Franċiża Gallard et Fils ta' Marsilja, għad-dar ta' Mons. Paolo Pullicino. Imbagħad meta Mons. Pullicino kien wasal fl-aħħar ta' ħajtu propju fl-4 ta' Marzu 1890, permezz ta' ittra rregala din l-vara lil Arċikonfraternita ta' San Ġużepp tar-Rabat tal-Imdina li tagħha kien fratell u Protettur. Nhar it-13 ta' Marzu 1890 Mons. Pullicino ħalla din id-dinja u nhar il-15 ta' Marzu 1890 din l-istatwa daħlet ghall-ewwel darba fil-Knisja Ta' Ġieżu.

#125SenaVara


125 sena Vara 1890-2015
Posted in Uncategorized