L-Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp tifraħ lil E.T. Mons. Isqof Charles J. Scicl…

L-Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp tifraħ lil E.T. Mons. Isqof Charles J. Scicluna, bħala l-Arċisqof il-ġdid ta' Malta. Il-Ħatra ta' Mons. Arċisqof mistennija issir is-Sibt 21 ta' Marzu 2015 ġewwa l-Katidral tal-Imdina, Aħna nawgurawlu kull suċċess. Infakkru li nhar id-19 ta' Marzu Mons. Charles J. Scicluna ser immexxi l-Quddiesa Pontifikali ta' nhar il-Festa ta' San Ġużepp ġewwa l-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesu' r-Rabat.

F'Dan ir-ritratt Mons. Charles Scicluna, jidher ħdejn Mons. Aldo Cavalli, Nunzju Appostoliku kif ukoll Mons. Pawl Cremona illum Arċisqof Emeritus. Dan ir-ritratt huwa meħut nhar l-1 ta' Mejju 2013 fl-okkazjoni tal-Ħamsin Anniversarju mill-Inkurunazzjoni tal-Vara ta' San Ġużepp.


Posted in Uncategorized