L-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp tfakkar: It-52 ANNIVERSARJU TAL-INKURUNAZZ…

L-Arċikonfraternità ta’
San Ġużepp tfakkar:

It-52 ANNIVERSARJU TAL-INKURUNAZZJONI TAL-ISTATWA TA’
SAN ĠUŻEPP

IL-ĠIMGĦA L-1 TA’ MEJJU 2015 – JUM IL-FESTA TA’ SAN ĠUŻEPP ĦADDIEM
Santwarju Nazzjonali ta’ San Ġużepp
Knisja Santa Marija ta’ Ġesù tal-Patrijiet Franġiskani
Rabat tal-Imdina

Fis-6.30 a.m. u fis-7.30 a.m. Quddiesa fis-Santwarju ta’ San Ġużepp.
Fis-6.30 p.m. Quddiesa Konċelebrata Solenni bil-priedka mir-Rev. Patri Joseph Zahra O.P., fl-istess Santwarju ta’ San Ġużepp. Fejn fiha ssir il-Vestizzjoni tal-Fratelli u Konsorelli ġodda fi ħdan l-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp. Fit-tmiem il-Quddiesa jsir il-kant tat-Te Deum b’tifkira tal-52 Anniversarju tal-Inkurunazzjoni tal-istatwa ta’ San Ġużepp u wara ssir ċ-ċerimonja tal-preżentazzjoni tat-trabi lil San Ġużepp kif ukoll il-preżentazzjoni tal-ġabra li ġiet miġbura mir-reffiegħa tal-Vari tal-Ġimgħa l-Kbira b’risq il-Hospice Malta.
Jieħu sehem il-Coro Bel Canto taħt id-direzzjoni ta’ Mro Hermann Farrugia-Frantz.


Posted in Uncategorized

Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina's Facebook Wall 2015-04-09 05:44:44


Iċċelebrata l-festa ta’ San Girgor - TVM
www.tvm.com.mt
Illum ġiet iċċelebrata l-festa ta’ San Girgor u l-Arċisqof Charles J Scicluna mexxa pellegrinaġġ annwali li joħroġ mill-Knisja ta’ San Girgor fiż-Żejtun. Il-festa tiġi ċċelebrata l-ewwel nhar ta’ Erbgha wara l-Għid il-Kbir. Il-festa ta’ San Girgor tiġbor fiha taħlita ta’ storja u folklor u d-drawwie…
Posted in Uncategorized

Membri tal-Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp jieħdu sehem fil-Festa Tradizzjonal…

Membri tal-Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp jieħdu sehem fil-Festa Tradizzjonali ta' San Girgor fiż-Żejtun


Celebrating St Gregory’s traditional procession at Żejtun
littlerock.com.mt
Each year, on the first Wednesday after Easter, a votive traditional procession culminates at the old church of St Gregory in Żejtun. Many people attend this
Posted in Uncategorized