Photo: Timeline Photos

L-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp tfakkar: Jum l-Inkurunazzjoni tal-istatwa ta’ San Ġużepp Nhar it-Tnejn l-1 ta’ Mejju – Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem Fis-Santwarju Nazzjonali ddedikat lilu, Knisja ta’ San Marija ta’ Ġesù tal-Patrijiet Franġiskani –Rabat Fis-6.15 p.m. Feature audio-viżiv dwar ir-restawr tal-istatwa ta’ San Ġużepp Inkurunat. Fis-6.30 p.m. Quddiesa Konċelebrata Solenni bl-omelija mill-Wisq Rev. Patri Richard S. Grech O.F.M., Ministru Provinċjal... (26 likes)

Page wall post by Mario Micallef

Mario Micallef posted a photo on Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina's wall: Ghall-Quddiesa tal-Ghid immexxija mill-Papa Frangisku fi Pjazza San Pietru tal-Vatikan, illum dehru zewg arazzi mal-faccata – wiehed ta’ San Mikiel u l-iehor ta’ San Guzepp. Madwar S Guzepp hemm il-kliem “tu eris super domom meam” – “int tkun fuq id-dar tieghi” – il-kliem li kien qal il-Faraawni lil Guzeppi fl-Antik Testment, wara li dan tal-ahhar kien spega l-holm tal-Farawni. Fuq iz-zewg arazzi tidher cara l-arma tal-Papa prezenti – li jfisser li dawn saru fi zmienu. Maghru... (1 like)