Page wall post by Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina

26 ta' Lulju - SAN ĠWAKKIN U SANTA ANNA - il-ġenituri tal-Imqaddsa Verġni Marija.  L-ismijiet ta’ dawn il-qaddisin ma nsibuhomx fil-Vanġeli awtentiċi iżda fil-Protoevangelju ta’ Ġakbu, ktieb apokrifu iżda influwenti ħafna, li nkiteb madwar is-sena 165. F’dan il-ktieb insibu li Anna (li bil-Lhudi tfisser Grazzja) u Ġwakkin (li bil-Lhudi jfisser Jaħweh qed jipprepara) it-tnejn kienu mdaħħlin fiż-żmien, imma ulied ma kellhomx.  Għalhekk huma għamlu wegħda li jekk ik... (13 likes, 3 comments)

Photo: Timeline Photos

SEHEM TAL-ARĊIKONFRATERNITÀ TA’ SAN ĠUŻEPP FIL-FESTA TITULARI TA’ SAN ĠUŻEPP TAL-QALA - GĦAWDEX L-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp giet mistiedna sabiex nhar is-Sibt 5 ta’ Awwissu 2017 tieħu sehem fit-Translazzjoni u fiċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa ta’ Lejlet il-Festa ta’ San Ġużepp ġewwa l-Qala, Għawdex. Din iċ-ċelebrazzjoni se tiġi mmexxija mir-Rev. Gwardjan Patri Martin Coleiro O.F.M., Direttur Spiritwali tal-istess Arċikonfraternità, fis-7.00 p.m. Għalhe... (42 likes, 1 comment)

Photo: Timeline Photos

Illum il-Parrocca tar-Rabat ticcelebra l-Festa Titulari tal-Martirju ta' San Pawl Aplostlu. Ahna nawguraw il-Festa t-Tajba lil komunita rabtija. Għażiż: Jien ngħid għalija, demmi ġa mxerred b’sagrifiċċju, u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabadt it-taqbida t-tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm merfugħa għalija l-kuruna tal-ġustizzja, li biha f’dak il-Jum iħallasni l-Mulej, l-Imħallef ġust, u mhux lili biss, imma wkoll lil dawk kollha li jkunu għexu bi... (32 likes)