Il-Festa

Merħba fis-sit Gużeppin fir-Rabat, Malta.

Attivita’
Nixtieq nirringrazzja personalment lil Adrian Zahra talli provda dan il-materjal biex dan is-sit ttimbrat rabatmalta.com seta jittella.


Comments are closed.