Page wall post by Adrian Micallef

Adrian Micallef wrote on Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina's wall: Bhal ma naghmel kwazi f' kull festa gbart l-ktieb tal-festa taghkom. Pero bi pjacir nghid li fih sibt sorpriza tistennini. Bla ma hsibt sibt artiklu sabih jistennini. Dan hu l-artiklu li hemm miktub minn certu Duminku Micallef. Fih hemm msemmi n-nannu tieghi Guzeppi, missieru u hut missieru. F' isem l-familja kollha nirringrazzjakom tal-interess taghkom u talli wrejthu parti zghira, miktuba minn hajjet in-nannu, li kellu hafna ghal qalbu lil Patrijarka San Guzepp, lil patrijiet u l-knisja ta' G... (3 likes, 1 comment)

Photo: Timeline Photos

Tixtieq tieħu sehem fil-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira fir-#Rabat? Irreġistra f’wieħed mill-Ħdud li ġejjin bejn id-9.30 a.m. u l-11.30 a.m. fil-Kunvent tal-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu), jew permezz ta' e-mail fuq [email protected] jew b'messaġġ fuq il-paġna ta' Facebook. Kun parti mill-#eqdempurcissjoni nhar l-14 t'April. #Malta (9 likes)

Photo: Timeline Photos

Tixtieq tieħu sehem fil-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira fir-#Rabat? Irreġistra f’wieħed mill-Ħdud li ġejjin bejn id-9.30 a.m. u l-11.30 a.m. fil-Kunvent tal-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu), jew permezz ta' e-mail fuq [email protected] jew b'messaġġ fuq il-paġna ta' Facebook. Kun parti mill-#eqdempurcissjoni nhar l-14 t'April. #Malta (9 likes)

Photo: Timeline Photos

Tixtieq tieħu sehem fil-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira fir-#Rabat? Irreġistra f’wieħed mill-Ħdud li ġejjin bejn id-9.30 a.m. u l-11.30 a.m. fil-Kunvent tal-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu), jew permezz ta' e-mail fuq [email protected] jew b'messaġġ fuq il-paġna ta' Facebook. Kun parti mill-#eqdempurcissjoni nhar l-14 t'April. #Malta (13 likes)

Photo: Timeline Photos

Tixtieq tieħu sehem fil-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira fir-#Rabat? Irreġistra f’wieħed mill-Ħdud li ġejjin bejn id-9.30 a.m. u l-11.30 a.m. fil-Kunvent tal-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu), jew permezz ta' e-mail fuq [email protected] jew b'messaġġ fuq il-paġna ta' Facebook. Kun parti mill-#eqdempurcissjoni nhar l-14 t'April. #Malta (13 likes)

Photo: Timeline Photos

Kun parti minn #leqdempurcissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira f'#Malta nhar l-14 t'April fir-#Rabat Irreġistra ILLUM jew f’wieħed mill-Ħdud li ġejjin bejn id-9.30 a.m. u l-11.30 a.m. fil-Kunvent tal-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu), jew permezz ta' e-mail fuq [email protected] jew b'messaġġ fuq il-paġna ta' Facebook. (11 likes)