Link: Programm taċ-ċelebrazzjonijiet solenni tal-festa ta’ San Ġużepp – TVM

Programm taċ-ċelebrazzjonjiet Solenni tal-festa f’ġieħ il-kbir ġlorjuż patrijarka San Ġuzepp patrun tal-Knisja universali organizzati mill-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp,Santwarju Nazzjonali ta’ San Ġużepp Inkurunat, Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Santa Marija ta’ Ġesù – Rabat tal-Imdina bejn il... (20 likes)

Link: Programm taċ-ċelebrazzjonijiet solenni tal-festa ta’ San Ġużepp – TVM

Programm taċ-ċelebrazzjonjiet Solenni tal-festa f’ġieħ il-kbir ġlorjuż patrijarka San Ġuzepp patrun tal-Knisja universali organizzati mill-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp,Santwarju Nazzjonali ta’ San Ġużepp Inkurunat, Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Santa Marija ta’ Ġesù – Rabat tal-Imdina bejn il... (23 likes)