Photo: Timeline Photos

L-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp tfakkar: Jum l-Inkurunazzjoni tal-istatwa ta’ San Ġużepp Nhar it-Tnejn l-1 ta’ Mejju – Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem Fis-Santwarju Nazzjonali ddedikat lilu, Knisja ta’ San Marija ta’ Ġesù tal-Patrijiet Franġiskani –Rabat Fis-6.15 p.m. Feature audio-viżiv dwar ir-restawr tal-istatwa ta’ San Ġużepp Inkurunat. Fis-6.30 p.m. Quddiesa Konċelebrata Solenni bl-omelija mill-Wisq Rev. Patri Richard S. Grech O.F.M., Ministru Provinċjal... (50 likes, 1 comment)

Photo: Timeline Photos

L-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp tfakkar: Jum l-Inkurunazzjoni tal-istatwa ta’ San Ġużepp Nhar it-Tnejn l-1 ta’ Mejju – Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem Fis-Santwarju Nazzjonali ddedikat lilu, Knisja ta’ San Marija ta’ Ġesù tal-Patrijiet Franġiskani –Rabat Fis-6.15 p.m. Feature audio-viżiv dwar ir-restawr tal-istatwa ta’ San Ġużepp Inkurunat. Fis-6.30 p.m. Quddiesa Konċelebrata Solenni bl-omelija mill-Wisq Rev. Patri Richard S. Grech O.F.M., Ministru Provinċjal... (49 likes)