Video: Innu lil San Guzepp Rabat tal-Imdina

Innu Popolari lil San Ġużepp Mużika: Mro. Carlo Diacono Versi: Prof. Anastasio Cuschieri O.Carm. Lil Ġużeppi ejjew Faħħru intom tfal intom tfajliet Ġibu magħkom Ġilji bojod u xerrduhom bil-mijiet. Għax bħal ġilju kienet qalbu Safja mbegħda mill-ħtijiet Minn ta' Malti u ta' Nisrani id-Demm jiġri jħoss ġo fih lil Ġużeppi jfaħħar magħna f' dal Jum tiegħu tant sabieħ. Sliem Għalik għax fuqek Alla Għajnejh xeħet mis-Smewwiet, lilek għażel b'għarus t'Ommu Bħal Missi... (4 likes)